Online Booking
Ankomstdato:
Afrejsedato:
Søg
Nyheder
november
21
Campingpladsmesse
Esbjerg Caravancenter lørdag - søndag den 6. - 7. januar... Læs mere
Betaling
Kundenummer:
Bookingnummer:
BetalFærgegårdens Camping har en discgolf bane på pladsen.

HVAD ER DISCGOLF?

 

Disc Golf byder på nogle af de største og mest underholdende udfordringer af samtlige spil med en Frisbee. Spillet er for større børn og voksne. Det kræver kendskab til de forskellige kastemåder og for at opnå gode resultater må man mestre både længde og nøjagtighed med specielle kast.

Discgolfbanerne er placeret i et naturområde på pladsen udenfor campingområfet og legepladsen. Discgolfbanerne har naturlige forhindringer som træer og buske, hvilket kan gøre selv den mindste bane udfordrende.

Hullerne er kurvehuller , hvor kurverne er opsat som målet på hver bane.
 
Henvendelse i receptionen for leje af disc/frisbee, samt udlevering af oversigt over banerne og score lister.
  
GENERELT

Disc Golf spilles som almindelig golf, idet man erstatter golfkøllen og kuglen med en Frisbee-disc. Der gives eet point for hvert kast, plus evt. strafpoint. Vinderen er den spiller med det laveste antal point. Det er normalt at 2 til 6 spillere går banen rundt sammen.
 
 

Lidt om Disc Golf regler (taget fra DFSU)
 
 
 
 
DELTAGERNES RÆKKEFØLGE
Når alle har kastet fra »tee«, kaster den spiller først hvis Frisbee-disc ligger længst fra hullet.. Spilleren med mindst antal kast fra forrige hul, kaster først ved næste »tee«.
 
TEE-KAST
»Tee« er stedet hvorfra der kastes første gang mod et hul. »Tee-kastet« skal kastes fra et forudbestemt område.
 
 
LEJE
Det sted hvor Frisbee-discen lander efter hvert kast, kaldes »leje«.
 
 
FAIRWAY-KASTENE
Således kaldes de kast der foretages mellem »tee« og putt-området. Spillerens forreste fod må ikke være placeret nærmer hullet end hans »leje« når der kastes. Det er tilladt at tage tilløb og følge efter med yderligere skridt, men »leje« må ikke overtrædes i kasteøjeblikket.
 
 
PUTT
Således kaldes de kast der foretages 10 meter eller nærmere til hullet. Spilleren må hverken overskride sit »leje«, hoppe eller smide sig frem i kastet.
 
 
USPILLELIGT LEJE
Ethvert kast der lander mere end 2 m over jorden, regnes for et »uspilleligt leje«. Det følgende kast må i så fald spilles fra et sted lige under og/eller udfra det »uspillelige leje«.
Der gives et strafkast til spilleren.
 
 
OUT OF BOUNDS
Vandforhindringer og veje er altid »out of bounds« (udenfor banen), men normalt er »out of bounds«-områder angivet på banekortet. Et kast der lander »out of bounds« skal spilles fra det sted hvor kastet overskred banens grænse. Der gives et strafkast til spilleren.
 
GYLDEN REGEL
Kast ikke før end spillerne foran er væk.

 

Spodsbjergvej 335 - Spodsbjerg - DK-5900 RudkÝbing  |  Tlf.: (+45) 62 50 11 36 - Fax: (+45) 62 50 26 36  |  E-mail: info@spodsbjerg.dk